Page 4 - DRIENICA v premenách času
P. 4

Symboly obce Drienica

           Erb obce  tvorí modrý štít s centrálne umiestneným zlatým gréckym tlapovitým
        krížom, zdola ovenčeným dvoma zlatou stuhou zviazanými striebornými vetvičkami so
        striedavo umiestnenými lístkami.
           Vlajka obce  pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), bielej
        (1/9), modrej (2/9), žltej (1/9), bielej (2/9), modrej (1/9) a žltej (1/9). Vlajka má pomer strán

        2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
           Peča obce je okrúhla, uprostred so symbolom obce a kruhopisom OBEC DRIENICA.

        VLAJKA                           ERB                     PEČA

           Východiskom pre symboly obce bolo najstaršie známe pečatidlo obce Drienica z prvej
        polovice 19. storočia. Jeho atramentový odtlačok sa zachoval v operátoch prvého
        katastrálneho mapovania Slovenska v 2. polovici 19. storočia. Je pravdepodobné, že nejde o
        vôbec prvé pečatidlo obce, ale priamy dôkaz o tom neexistuje.
           Grécky kríž vo vavrínových ratolestiach, ktorý si obec zvolila za svoj znak,
        demonštruje náboženskú príslušnos  miestnej rozhodujúcej časti obecnej pospolitosti ku
        gréckokatolíckemu vierovyznaniu, symbolizuje náboženské tradície obce.
             Symboly obce Drienica sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod
        signatúrou D-123/2001.

                             PEČA
                           z 19. storočia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9