Page 9 - ŠOMA slovník
P. 9

ŠOMA – SLOVNÍK          Zostavovatelia: Anton Jasenský a Miloslav Ma covský


              Jazyková úprava: Viera Kru áková
        Grafická úprava:Anton Jasenský,Ivana Škovranová Jasenská a
                 Miroslav Ma covský
           Fotografie: Anton Jasenský a Miloslav Ma covský


                    Vydal:
             Obec Drienica, Obecný úrad Drienica

                  Rok vydania: 2018
                   Náklad:100
                  Počet strán: 110
                   Prvé vydanie


                     Tlač:
                D.A.H spol. s r.o. Prešov


                     108
   4   5   6   7   8   9   10