Page 7 - ŠOMA slovník
P. 7

hrich – 1. hriech, 2.
                        nepríjemnosť
                        hrisko – ihrisko
                        Hrišna – názov lesného
                        pozemku
                        Hromňici  –  Hromnice,
                        názov pre deň 2. februára,
                        kresťanský sviatok, koniec

                        vianočného    obdobia;
       hrab i - hrable         Sviečky  posvätené  na
       hrad – 1. (hovor.) adovec,   Hromnice mali chrániť obydlie
                        pred hromom, silnou búrkou
       2. (spis.) historická stavba   alebo prietržou mračien.
       hreda – 1. hriadka, záhon,  hrunok  –  vyvýšenina,
       2. hrada, nosný hranatý    kopček
       trám v povalovej stropnej   hruška – 1. (spis.) hruška
       konštrukcií domu         ako strom alebo plod, 2.
       Hreda – miestny názov
       kamennej hrádze na konci   žiarovka  hub ik    –
                        hube ,
       obce medzi Blaščákovou     1.stolársky hoblík, 2. hoblík
       záhradou a Kapustnicami
                        na kapustu


          „STAVAL ŠTÁTNY
        VODOHOSP. STAVEBNÝ
       ÚRAD.“ Nápis na pravej strane
        hrádze v jej hornej časti.
                     37
   2   3   4   5   6   7   8   9   10